English version Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki CN-D Politechniki Śląskiej, CNT ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice
telefon: 32 237 2932, faks: 32 237 1778, e-mail: zfs@polsl.pl

Seminaria naukowe

Seminaria naukowe Zakładu Fizyki Stosowanej odbywają się w środy o godzinie 13:00 w sali 111 (Instytut Fizyki CN-D, CNT ul. Konarskiego 22B, Gliwice). Raz w miesiącu wszyscy pracownicy i doktoranci zakładu składają ustnie krótkie raporty o swojej bieżącej pracy naukowej.

Plan seminariów

dataprelegenttytuł
2018-10-10Prof. dr hab. inż. Jerzy BodzentaSeminarium organizacyjne ZFS
2018-11-28Dr hab. inż. Wiesław JakubikEfekt akustoelektryczny w czujnikach gazu typu SAW
2018-12-05Dr inż. Alina DomanowskaAES w badaniu procesu mieszanego utleniania azotku glinu
2019-01-09Dr inż. Anna Kaźmierczak-BałataMorfologia i właściwości cieplne cienkich warstw ZnO
2019-01-16Dr inż. Dominika Trefon-RadziejewskaWłaściwości termofizyczne cienkich warstw polimerów PMMA z azobenzenami typu guest-host i side-chain
2019-02-27Dr hab. inż. Bogusława AdamowiczWpływ powierzchni na katodoluminescencje z nanodrutów azotku galu
2019-05-08Mgr inż. Paulina PowroźnikBadanie mechanizmów adsorpcji DMMP na powierzchni ftalocyjaniny cynkowej metodą DFT
2012-05-15Dr hab. inż. Lucyna GrządzielWpływ procesów technologicznych przed i po nanoszeniu cienkich warstw zol-żel ZnO na ich własności morfologiczne, chemiczne i elektronowe

Archiwum prezentacji

Uwaga: prezentacje zamieszczone poniżej zostały opublikowane za zgodą i na prośbę ich autorów i podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami).

dataprelegenttytułplik do pobrania
2003-10-29Jerzy BodzentaMetody pomiaru parametrów cieplnych ciał stałychPowerPoint, 498 KB
2008-12-03Jerzy BodzentaAnaliza możliwości wykorzystania sond „NanoThermal Probe” w badaniach ilościowych właściwości cieplnychPDF, 3,8 MB
2009-04-01Anna Kaźmierczak-BałataAnaliza wpływu domieszkowania na właściwości cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w optycePDF, 1,5 MB
2009-04-29Dominika Trefon-RadziejewskaWyznaczanie dyfuzyjności cieplnej monokryształów YAG domieszkowanych iterbem dla różnych temperaturPDF, 1,1 MB
2010-04-21Dominika Trefon-RadziejewskaWyznaczanie współczynnika dyfuzyjności cieplnej kryształów YAG – nowe stanowisko pomiarowe.PDF, 1,38 MB
2010-05-06Justyna Juszczyk, Łukasz Pawela, Marcin Procek i Mateusz WojtolSkaningowa mikroskopia cieplna – modelowanie numeryczne pomiarów (XLVII Sesja studenckich kół naukowych, Kraków).PDF, 3,36 MB
2010-05-12Łukasz DrewniakWyniki badań struktur MOS metodami: niestacjonarnej spektroskopii głębokich poziomów oraz metodą konduktancyjną i ich wstępna analizaPDF, 1,44 MB
© 2008-2019 ZFS, projekt i kodowanie: AKB (na podstawie poprzedniego projektu B. Buraka i M. Szydłowskiego)
zdjęcia: M. Szydłowski, A. Domanowska, M. Szum, M. Andrzejczuk