English version Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki CN-D Politechniki Śląskiej, CNT ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice
telefon: 32 237 2932, faks: 32 237 1778, e-mail: zfs@polsl.pl
laboratorium studenckie laboratorium studenckie

Laboratorium studenckie (fot. M. Szydłowski)

Zajęcia dydaktyczne

Pracownicy i doktoranci Zakładu prowadzą wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne z podstaw fizyki dla studentów Wydziałów: Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Budownictwa, Chemicznego, Elektrycznego, Matematyki Stosowanej, Mechanicznego Technologicznego, Zarządzania i Organizacji.

Pracownie specjalistyczne

Korzystając ze sprzętu badawczego znajdującego się w laboratoriach specjalistycznych ZFS - tj. stanowisk do pomiarów fototermicznych, kalorymetrycznych, mikroskopu sił atomowych, stanowiska technologicznego do nanoszenia cienkich warstw - studenci ostatnich lat studiów mają możliwość poznania zaawansowanych metod pomiarowych.

Prace dyplomowe

W ZFS zrealizowano wiele prac dyplomowych: magisterskich i/lub inżynierskich. Poniżej podano prace zrealizowane.

DyplomantTytuł (rodzaj)PromotorData obrony
Bogusław BurakAnaliza własności cieplnych warstw supertwardych z wykorzystaniem komputerowych metod dopasowania wieloparametrowego (magisterska)Jerzy Bodzenta1999
Sławomir ŁadyginSkomputeryzowane stanowisko do fototermicznego obrazowania struktur powierzchniowych i podpowierzchniowych w ciałach stałych (magisterska)Jerzy Bodzenta1999
Tomasz PogodaKomputerowa analiza numeryczna fotoakustycznych badań procesu dyfuzji w membranach (magisterska)Jerzy Bodzenta2001
Michał ZubelWykorzystanie temperaturowej modulacji współczynnika odbicia światła do detekcji w pomiarach fototermicznych (magisterska)Jerzy Bodzenta2001
Monika GruszkaAnaliza równań transportu wyższego rzędu do opisu wiązki gaussowskiej w ramach optyki geometrycznej (magisterska)Roman Bukowski2002
Wojciech KajzerekOptymalizacja konstrukcji optycznego czujnika wodoru w oleju transformatorowym (magisterska)Jerzy Bodzenta2002
Michał SzydłowskiAnaliza elektrycznego układu równoważnego struktur MIS w arsenku galu (magisterska)Stanisław Kochowski2002-09-25
Jakub ŚcieszkaBadanie własności cieplnych warstw supertwardych naniesionych w różnych warunkach technologicznych (magisterska)Jerzy Bodzenta2002
Przemysław BonarskiWyznaczanie rozkładu temperatury w układach warstwowych w zastosowaniu do pokryć zwierciadeł laserowych (magisterska)Jerzy Bodzenta2003
Dorota KorteZestawienie i przetestowanie stanowiska do badania procesu dyfuzji leków w membranach z wykorzystaniem zjawiska fototermicznego (magisterska)Jerzy Bodzenta2003
Katarzyna RadziejowskaBadanie wpływu domieszki Fe i Cu na własności sprężyste LiNbO3 (magisterska)Jerzy Bodzenta2003
Barbara HajdukBadanie jednoczesnej dyfuzji wielu substancji przez membrany (magisterska)Jerzy Bodzenta2004
Bartłomiej WanotZaprojektowanie i wykonanie wzmacniacza prądu stałego współpracującego z modułem Peltiera (inżynierska)Jerzy Bodzenta2006
Przemysław SzafranStworzenie bazy danych linii widmowych do wstępnej analizy widm Augera (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Jakub GuznarOprogramowanie stanowiska do pomiaru zmian temperatury metodą radiometrii w podczerwieni (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Rafał SzulaAnaliza możliwości badania właściwości cieplnych nanostruktur (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Szymon StarońBudowa kalorymetru różnicowego wykorzystującego elementy Peltiera (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Kamil MarczewskiZestawienie i przetestowanie stanowiska do pomiaru zmian temperatury metodą radiometrii w podczerwieni (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Marek KurdaAnaliza możliwości realizacji impulsowych pomiarów cieplnych z wykorzystaniem elementów Peltiera (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Tomasz BujokWykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól temperatury metodą elementów skończonych (magisterska)Jerzy Bodzenta2008
Piotr MichałekWspomagane komputerowo stanowisko do pomiaru impedancji z wykorzystaniem Agilent 4294A (magisterska)Stanisław Kochowski2008
Maciej RadziejewskiWpływ domieszkowania na wlasciwosci cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w przyrządach optycznych - pomiary fototermiczne (magisterska)Jerzy Bodzenta2008
Dominika Trefon-RadziejewskaWpływ domieszkowania na własciwosci sprężyste wybranych monokryształów wykorzystywanych w przyrządach optycznych (magisterska)Jerzy Bodzenta2008
Maciej LorencAnaliza możliwości wykorzystania mikroskopu sił atomowych XE-70 do pomiaru lokalnych właściwości cieplnych (magisterska)Jerzy Bodzenta2009

Praktyki studenckie

W ZFS co roku odbywają się letnie praktyki studenckie. Oprócz studentów Politechniki Śląskiej na praktyki regularnie od 2004 roku przyjeżdżają studenci z uczelni zagranicznych. Do tej pory praktyki odbyli: Nicolas Dupuis (2004), Delsonne Scritte (2007), Michael Chaze i Claire Genoud (2008) z Uniwersytetu B. Pascala w Clermont-Ferrand (Francja) oraz Colby Jensen (2011) i Kurt Harris (2014) z Uniwersytetu Stanowego w Utah (USA).

Podręczniki akademickie i zbiory zadań

Pracownicy Zakładu są autorami i współautorami kilkunastu podręczników akademickich i zbiorów zadań dla studentów. Większość została wydana przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (WPŚ).

skrypty ZFS
 1. Z. Kleszczewski: Fizyka kwantowa, atomowa i ciała stałego, Wydanie IV poprawione, WPŚ, Gliwice, 1995.
 2. M. Roczniak: Fizyka hałasu. Część I. Podstawy akustyki ośrodków gazowych, WPŚ, Gliwice, 1996.
 3. R. Respondowski: Laboratorium z fizyki, Wydanie II, WPŚ, Gliwice, 1999.
 4. R. Respondowski: Opracowanie wyników pomiarów fizycznych, Wyd. II, WPŚ, Gliwice, 1999.
 5. R. Respondowski: Zadania z fizyki, WPŚ, Gliwice, 1999.
 6. Z. Kleszczewski: Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego, WPŚ, Gliwice, 2000.
 7. Z. Kleszczewski, R. Bukowski, A. Klimasek: Zbiór zadań z fizyki klasycznej, Wyd. II, WPŚ, Gliwice, 2002.
 8. Z. Kleszczewski: Wybrane zagadnienia z optyki falowej, WPŚ, Gliwice, 2003.
 9. Z. Kleszczewski: Fizyka klasyczna, Wydanie V, WPŚ, Gliwice, 2004.
 10. S. Kończak, A. Klimasek: Wykłady z podstaw fizyki, Wyd. II, WPŚ, Gliwice, 2004.
 11. J Bodzenta: Wykłady z fizyki, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2004.
 12. J. Bodzenta: Transport ciepła w cienkich warstwach i pomiary ich właściwości cieplnych, WPŚ, Gliwice, 2006.
© 2008-2019 ZFS, projekt i kodowanie: AKB (na podstawie poprzedniego projektu B. Buraka i M. Szydłowskiego)
zdjęcia: M. Szydłowski, A. Domanowska, M. Szum, M. Andrzejczuk