Polish version Department of Applied Physics, Institute of Physics CSE, Silesian University of Technology
Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice, Poland, phone: +48 32 237 2932, fax: +48 32 237 2216, e-mail: zfs@polsl.pl
student laboratory student laboratory

Student laboratory (photo: M. Szydłowski)

Diploma theses

Every years in DAP, several MSc and/or BSc theses are prepared. The list of finished theses is below. Information about current theses can be found on page seminars.

StudentTitle (type)SupervisorDefense date
Bogusław BurakAnaliza własności cieplnych warstw supertwardych z wykorzystaniem komputerowych metod dopasowania wieloparametrowego (magisterska)Jerzy Bodzenta1999
Sławomir ŁadyginSkomputeryzowane stanowisko do fototermicznego obrazowania struktur powierzchniowych i podpowierzchniowych w ciałach stałych (magisterska)Jerzy Bodzenta1999
Tomasz PogodaKomputerowa analiza numeryczna fotoakustycznych badań procesu dyfuzji w membranach (magisterska)Jerzy Bodzenta2001
Michał ZubelWykorzystanie temperaturowej modulacji współczynnika odbicia światła do detekcji w pomiarach fototermicznych (magisterska)Jerzy Bodzenta2001
Monika GruszkaAnaliza równań transportu wyższego rzędu do opisu wiązki gaussowskiej w ramach optyki geometrycznej (magisterska)Roman Bukowski2002
Wojciech KajzerekOptymalizacja konstrukcji optycznego czujnika wodoru w oleju transformatorowym (magisterska)Jerzy Bodzenta2002
Michał SzydłowskiAnaliza elektrycznego układu równoważnego struktur MIS w arsenku galu (magisterska)Stanisław Kochowski2002-09-25
Jakub ŚcieszkaBadanie własności cieplnych warstw supertwardych naniesionych w różnych warunkach technologicznych (magisterska)Jerzy Bodzenta2002
Przemysław BonarskiWyznaczanie rozkładu temperatury w układach warstwowych w zastosowaniu do pokryć zwierciadeł laserowych (magisterska)Jerzy Bodzenta2003
Dorota KorteZestawienie i przetestowanie stanowiska do badania procesu dyfuzji leków w membranach z wykorzystaniem zjawiska fototermicznego (magisterska)Jerzy Bodzenta2003
Katarzyna RadziejowskaBadanie wpływu domieszki Fe i Cu na własności sprężyste LiNbO3 (magisterska)Jerzy Bodzenta2003
Barbara HajdukBadanie jednoczesnej dyfuzji wielu substancji przez membrany (magisterska)Jerzy Bodzenta2004
Bartłomiej WanotZaprojektowanie i wykonanie wzmacniacza prądu stałego współpracującego z modułem Peltiera (inżynierska)Jerzy Bodzenta2006
Przemysław SzafranStworzenie bazy danych linii widmowych do wstępnej analizy widm Augera (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Jakub GuznarOprogramowanie stanowiska do pomiaru zmian temperatury metodą radiometrii w podczerwieni (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Rafał SzulaAnaliza możliwości badania właściwości cieplnych nanostruktur (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Szymon StarońBudowa kalorymetru różnicowego wykorzystującego elementy Peltiera (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Kamil MarczewskiZestawienie i przetestowanie stanowiska do pomiaru zmian temperatury metodą radiometrii w podczerwieni (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Marek KurdaAnaliza możliwości realizacji impulsowych pomiarów cieplnych z wykorzystaniem elementów Peltiera (inżynierska)Jerzy Bodzenta2007
Tomasz BujokWykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól temperatury metodą elementów skończonych (magisterska)Jerzy Bodzenta2008
Piotr MichałekWspomagane komputerowo stanowisko do pomiaru impedancji z wykorzystaniem Agilent 4294A (magisterska)Stanisław Kochowski2008
Maciej RadziejewskiWpływ domieszkowania na wlasciwosci cieplne wybranych monokryształów wykorzystywanych w przyrządach optycznych - pomiary fototermiczne (magisterska)Jerzy Bodzenta2008
Dominika Trefon-RadziejewskaWpływ domieszkowania na własciwosci sprężyste wybranych monokryształów wykorzystywanych w przyrządach optycznych (magisterska)Jerzy Bodzenta2008
Maciej LorencAnaliza możliwości wykorzystania mikroskopu sił atomowych XE-70 do pomiaru lokalnych właściwości cieplnych (magisterska)Jerzy Bodzenta2009

Summer student courses

Each year we organize summer student courses in DAP. Since 2004 beside students from Silesian University of Technology to courses attended foreign students: Nicolas Dupuis (2004), Delsonne Scritte (2007), Michael Chaze i Claire Genoud (2008) from B. Pascal University, Clermont-Ferrand (France) and Colby Jensen (2011) from Utah State University (USA).

Textbooks

skrypty ZFS
© 2008-2016 DAP, design and coding: AKB (based on previous project by B. Burak and M. Szydłowski)
photos: M. Szydłowski and A. Domanowska, M. Szum, M. Andrzejczuk